2/28/2013

Throwback Thursday.  Early 2007, Lake Barkley, KY
Nikon D70, details not available

2/21/2013

Throwback Thursday.  Early 2008, somewhere over the Rock Mountains
Nikon D70, details not recorded

2/14/2013

Throwback Thursday.  Early 1983, Silver Spring, MD:
Nikon FM2, details not recorded